top of page

นั่งเล่นสล็อตนานๆ อาจจะเกิดสุขภาพเสียอะไรบ้าง?
นั่งเล่นสล็อตนานๆ อาจจะเกิดสุขภาพเสียอะไรบ้าง?

ผู้เล่นหลายคนอาจเจอปัญหาการนั่งนานๆจากสล็อต ซึ่งอาจทำให้เกิดสุขภาพเสียได้หลายอย่าง เเละทาง Xlot1688 จะมาบอกโรคที่ควรระวังจาการนั่งเล่นสล็อตนานเกินไป


1เสี่ยงโรคหัวใจ

เว็บไซต์ WebMD ระบุว่า บทความนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองกับคน 2 กลุ่ม คนขับรถบัส ที่ต้องนั่งทำงานตลอดทั้งวัน กับคอนดักเตอร์ หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ไม่ได้นั่งทำงาน เมื่อรับประทานอาหารใกล้เคียงกัน ผลปรากฎว่าคนที่นั่งทำงานตลอดทั้งวันมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติมากถึง 2 เท่า


2.ลดอายุขัยของตัวเอง

มีรายงานวิจัยพบว่า การนั่งนาน ๆ โดยขาดการเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวัน แม้ว่าคุณจะออกกำลังกายทุกวันหรือไม่ก็ตาม คุณอาจเสี่ยงอายุชัยสั้นลงจากโรครุมเร้าต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

3.เสี่ยงสมองเสื่อม

การนั่งอยู่กับที่นาน ๆ อาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการมีอาการเหมือนคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมได้ นอกจากนี้การนั่งอยู่กับที่นาน ๆ ยังเพิ่มความเสี่ยงโรคอื่น ๆ

bottom of page